Γνώριζες ότι…

🐝Η απλότητα και η ενότητα σχετίζονται. Η απλότητα είναι μια μονοσήμαντη προοπτική, απαλλαγμένη από τη γοητεία και τις περιπλοκές της σκέψης που κάνει μυαλό.
🦋Η απλότητα είναι η σαφήνεια του σκοπού και η σταθερότητα στην πρόθεση και στην προσπάθεια, ασυγκράτητη από αμφισβήτηση και δόλια ενδοσκόπηση.
🐝Η απλότητα οδηγεί στην απλή αγάπη, χωρίς να ζητάς τίποτα σε αντάλλαγμα.
🦋Η απλότητα πολλές φορες οδηγεί στη σιωπή – όχι σε σιωπή ως μηχανισμό διαφυγής, αλλά ως «απόκρυφη διατήρηση του λόγου».