Γνώριζες ότι…

🐝Το Σμαράγδι είναι ένα ορυκτό που επιβεβαιώνει τη ζωή. Ανοίγει το τσάρκα της καρδιάς και ηρεμεί το συναισθήμα
🦋Το πράσινο χρώμα του οφείλεται στην παρουσία του χρωμίου και του βαναδίου..
🦋Παρέχει έμπνευση, ισορροπία, σοφία και υπομονή. Λέγεται ότι προάγει τη φιλία, την ειρήνη, την αρμονία και την οικιακή ευδαιμονία δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτόν που το κατέχει να δώσει και να λάβει άνευ όρων αγάπη.
🐝Είναι ένα ορυκτο οπου εχει μια θηλυκή παραγωγική ενέργεια
ΣΤΕΛΛΑ ΗΛΙΑΔΗ