Μαρία Δούκα

Η ‘Ελευσις του φωτός

Η ‘Ελευσις του φωτός είναι το σημείο που ανοίγουν τα μάτια της ψυχής μας, που αναγνωρίζει την πραγματικότητα που είναι και δεν είναι.

Είναι το σημείο που το φως το ηλιακό ως θεραπευτικό βέλος σε σημαδεύει και καθαρίζει την καρδιά σου από την κακότητα και φέρνει στον νου διαύγεια.

Είναι το σημείο που ο χρόνος και ο χώρος δεν έχουν καμία πλέον σημασία και όλα βρίσκονται σε στάση.

Αυτό το σημείο είναι η Ελευσίς του φωτός μέσα μας, είναι το εξαίφνης των προγόνων μας,

είναι η σύνδεση με τις ουράνιες ρίζες μας, είναι η αποκάλυψη του αόρατου,

είναι το σημείο που ξεκινάει η αφυπνιση της συνείδησής μας, που κοιτάς κατάματα την Αλήθεια που δεν γνωρίζεις.

Από αυτό το σημείο στοχεύεις μόνα μπροστά, είναι το σημείο που η ψυχή πραγματικά γελάει και είναι ευγνώμων και ευδαίμων για όσα θα ακολουθήσουν

Είναι η Ελευσίς του θείου φωτός και το φως είναι η αλήθεια και η αλήθεια σε ελευθερώνει.

Μαρία Δούκα