Η ‘Ελευσις του φωτός

Η ‘Ελευσις του φωτός είναι το σημείο που ανοίγουν τα μάτια της ψυχής μας, που αναγνωρίζει την πραγματικότητα που είναι και δεν είναι.

Θεά Εκάτη

Η Εκάτη είναι η αρχαία Ελληνική θεότητα που εφορεύει σε τρεις κόσμους κρατώντας τα κλειδιά τους. Είναι τρίμορφη, τρισυπόστατη και συχνάζει στα τρίστρατα που καλείται η ανθρώπινη ψυχή να διαλέξει το δρόμο της.

Γεφυρισμοί

Ο τίτλος της φωτογραφίας είναι γεφυρισμοί και περιγράφει τον μύστη να διασχίζει την γέφυρα του Ελευσινιακού Κηφισού καθώς προχωρά στην πορεία του για το τελεστήριο της Ελευσίνας.