Μαρία Παπαβασιλείου

Άρθρα

Πολλοί Ιστορικοί Υποστηρίζουν ότι η Αρχαία Ελλάδα Έβαλε τα Θεμέλια της Ψυχολογίας

Πολλοί Ιστορικοί Υποστηρίζουν ότι η Αρχαία Ελλάδα Έβαλε τα Θεμέλια της Ψυχολογίας

Η πρώτη φιλοσοφική προσέγγιση της αυτογνωσίας με το δελφικό ρητό γνώθι σαυτόν φαίνεται να συνδέει άρρηκτα τις απαρχές γέννησης της ψυχολογίας με την αρχαία Ελλάδα.